Thursday, 19.10.2017 1:47 PM

 

 

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ທັນສະໄໝ

ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງຫຼວງພະບາງຕ້ອນຮັບການມາຢ້ຽມຢາມ ຂອງ ຄະນະຜູ້ແທນຈາກສໍານັກງານນະວັດຕະກໍາແຫ່ງຊາດ ລາຊະອານາຈັກໄທ

ການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ PaiChai  ສ. ເກົາຫຼີ

ພິທີ ມອບ-ຮັບ ຫ້ອງການພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫຼັງໃໝ່

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນຫົວຂໍ້: ‘’ຊັບສິນທາງປັນຍາໃຫ້ການປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂອງທ່ານ’’

ກອງປະຊຸມພົບປະລະຫວ່າງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ຈາກລາດຊະອານາຈັກໄທ

ພິທີປີດບັ້ນດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງ ປັບປຸງ ປົວແປງ ພາຍໃນໜ່ວຍພັກພະແນກວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ພິທີເປີດບັ້ນດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງ ປັບປຸງ ປົວແປງ ພາຍໃນໜ່ວຍພັກພະແນກວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ພວຕ) 24 - 31 ກໍລະກົດ 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright (C) - ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫຼວງພະບາງ Department of Science and Technology Luangprabang Province - All Rights Reserved.

website: www.st-lpb.gov.la Tel: 071253546