Monday, 22.01.2018 2:20 PM

 

 

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ເມືອງຈອມເພັດ

 

ຕ້ອນຮັບການມາຢ້ຽມຢາມຂອງຄະນະມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູ ຈາກແຂວງຢູນານ ສປ ຈີນ

 

ພິທີຮັບໃບຢັ້ງຢືນໜ່ວຍພັກແຂງ-ຮູ້ນໍາພາຮອບດ້ານ

ິທີຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ໂປຼແກຼມຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນບ້ານ ແລະ
ການສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາເວບໄຊ

ກອງປະຊຸມພົບປະຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ລະຫວ່າງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ກອງປະຊຸມທາບທາມພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ

 

 

 

 

 

 

 

 

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກສືບຕໍ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ສູນວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ພູເອີ ຊຽງໄຮ ສປ ຈີນ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ລົງກວດກາສິນຄ້າລະເມີດເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright (C) - ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫຼວງພະບາງ Department of Science and Technology Luangprabang Province - All Rights Reserved.

website: www.st-lpb.gov.la Tel: 071253546