Wednesday, 10.01.2018 11:10 AM

 

 

ຕ້ອນຮັບການມາຢ້ຽມຢາມຂອງຄະນະມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູ ຈາກແຂວງຢູນານ ສປ ຈີນ

 

ພິທີຮັບໃບຢັ້ງຢືນໜ່ວຍພັກແຂງ-ຮູ້ນໍາພາຮອບດ້ານ

 

 

 

 

 

 

 

 

ິທີຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ໂປຼແກຼມຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນບ້ານ ແລະ
ການສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາເວບໄຊ

ກອງປະຊຸມພົບປະຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ລະຫວ່າງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ກອງປະຊຸມທາບທາມພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກສືບຕໍ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ສູນວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ພູເອີ ຊຽງໄຮ ສປ ຈີນ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ລົງກວດກາສິນຄ້າລະເມີດເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮ່ວມນໍາ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວແຂວງຫຼວງພະບາງ

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ທັນສະໄໝ

ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງຫຼວງພະບາງຕ້ອນຮັບການມາຢ້ຽມຢາມ ຂອງ ຄະນະຜູ້ແທນຈາກສໍານັກງານນະວັດຕະກໍາແຫ່ງຊາດ ລາຊະອານາຈັກໄທ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright (C) - ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫຼວງພະບາງ Department of Science and Technology Luangprabang Province - All Rights Reserved.

website: www.st-lpb.gov.la Tel: 071253546