Thursday, 19.10.2017 1:51 PM

 

 

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ທັນສະໄໝ

ຼີ

ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງຫຼວງພະບາງຕ້ອນຮັບການມາຢ້ຽມຢາມ ຂອງ ຄະນະຜູ້ແທນຈາກສໍານັກງານນະວັດຕະກໍາແຫ່ງຊາດ ລາຊະອານາຈັກໄທ

ຼີ

ການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ PaiChai  ສ. ເກົາຫຼີ

ພິທີ ມອບ-ຮັບ ຫ້ອງການພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫຼັງໃໝ່

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນຫົວຂໍ້: ‘’ຊັບສິນທາງປັນຍາໃຫ້ການປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂອງທ່ານ’’

ກອງປະຊຸມພົບປະລະຫວ່າງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ຈາກລາດຊະອານາຈັກໄທ

ພິທີປີດບັ້ນດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງ ປັບປຸງ ປົວແປງ ພາຍໃນໜ່ວຍພັກພະແນກວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ພິທີເປີດບັ້ນດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງ ປັບປຸງ ປົວແປງ ພາຍໃນໜ່ວຍພັກພະແນກວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ພວຕ) 24 - 31 ກໍລະກົດ 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາການນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມການ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ຄໍ້າປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ຄັ້ງວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2017

ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ພວຕ) ຈັດກອງປະຊຸມເປີດບັ້ນແຂ່ງຂັນ 4 ບຸກຂອງໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ພວຕ

 

 

 

 

 

 

 

 

ໜ່ວຍສະຫະພັນກໍາມະບານຮາກຖານ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ພວຕ) ຈັດພິທີຮັບມະຫາຊົນຜູ້ກ້າວໜ້າເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກໍາມະບານ ແລະ ດໍາເນີນສັງ ເກດຕີລາຄາຂະບວນການແຂ່ງຂັນ 5 ເປັນເຈົ້າ

ໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ ຂະບວນການແຂ່ງຂັນ 3 ດີ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຄະນະວິໄຈສະຖາບັນວິໄຈວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປະເທດໄທ ຢ້ຽມຢາມ ພວຕ

ພິທີການສະຫຼຸບຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທົ່ວແຂວງຫຼວງພະບາງ ຄັ້ງທີ I

 

 

 

 

 

 

 

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ລົງກວດກາສິນຄ້າລະເມີດເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ

ຄະນະວິໄຈສະຖາບັນວິໄຈວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປະເທດໄທ ຢ້ຽມຢາມ ພວຕ

 
 

ສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືໂຄງການ ແລະ ການຮວ່ມມືລະຫວ່າງ ພວຕ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເກົາຫຼີ

ກອງປະຊຸມວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທົ່ວແຂວງຫຼວງພະບາງ ຄັ້ງທີ I

 

 

 

 

 

 

 

ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມການຄຸ້ມຄອງ

ຖານຂໍ້ມູນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະຊູມປຶກສາຫາລືໂຄງການ ແລະ ການຮວ່ມມືລະຫວ່າງ ພວຕ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເກົາຫຼີ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຼີ

ຸ່ມຄີລັດໃນ windows

ການຕ້ອນຮັບຜູ້ແທນຈາກ ແຂວງຢູນານ ສ ປ ຈີນ

 

 

 

 

 

 

 

ອອກແຮງງານຕ້ອນຮັບວັນສ້າງຕັ້ງກໍາມະບານ

ກອງປະຊຸມພົບປະວຽກງານວິຊາການລະຫວ່າງ ພວຕ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ພວຕ ໄຊຍະບຸລີ

ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງການນໍາໃຊ້ລະບົບ IT ທີທັນສະໄໝ ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບ (ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ)

 

 

 

Copyright (C) - ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫຼວງພະບາງ Department of Science and Technology Luangprabang Province - All Rights Reserved.

website: www.st-lpb.gov.la Tel: 071253546