ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິ​ພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະ​ໄຕ ເອກະ​ພາບ ວັດທະນາ​ຖາວອນ

ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຂະ​ແໜງ ​ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ               

ເລກທີ: 631/ພວຕ-ຫຼບ                                                
ລົງວັນທີ: 25/06/2016   

ຂໍ້​ຕົກລົງ
ວ່າ​ດ້ວຍ ສິດ, ໜ້າ​ທີ່ ແລະ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກງານ
ຂອງຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ

ຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຕົກລົງ:
ໝວດທີ I
ຈຸດປະສົງ, ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ມາດຕາ1: ຈຸດປະສົງ:

   ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສະບັບ​ນີ້​ ກຳນົດ​ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະ​ບົດບາດ, ໜ້າ​ທີ່, ຂອບ​ເຂດ​ສິດ, ຫຼັກການ ​ແລະ ​ແບບ​ແຜນ​ວິທີ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ​ເພື່ອ​ເປັນ​ບ່ອນ ອີງ​ໃນ​ການຈັດຕັ້ງແລະການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ຕົນແນ​ໃສ່​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ ​ແຜນການ, ແຜນ​ງານ​ ແລະ ໂຄງການຂອງ​ພະ​ແນ​ກກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ (​IT), ຂໍ້​ມູນ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ​ ແລະ ຫ້ອງ​ສະໝຸດ ວິທະຍາສາດ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ແຂວງ.
ມາດຕາ2: ທີ່ຕັ້ງ​ ​ແລະ ພາລະບົດບາດ
ຂະ​ແໜງ​​ເຕັກ​ໂນ​​ໂລ​ຊີ​ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ຂຽນ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ອັກ​ສອນ​ຫຍໍ້​ວ່າ “ຂຕຂ” ​ເປັນ​ກົງຈັກ​ການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງ​ ທີ່​ຂຶ້ນກັບ​ພະ​ແນ​ກ ວິທະຍາສາດ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ແຂວງ. ເຊິ່ງມີ​ພາລະ​ບົດບາດ ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ໃຫ້​ແກ່​ພະ​ແນ​ກ ໃນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ວຽກ​ງານຄົ້ນຄວ້າ, ສົ່ງ​ເສີມ, ພັດທະນາ​, ບໍລິການ ​ແລະ ຖ່າຍ​ທອດ ທາງ​ດ້ານວຽກ​ງານ ເຕັກ​ໂນ​​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ​ແລະ ວຽກ​ງານ​​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ ​ແລະ ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ຣນິກ.

ໝວດທີ II
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ3: ໜ້າທີ່

  1. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍວິໄສທັດແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດຕາມງານໂຄງການ, ລະບຽບ, ກົດ   ໝາຍ​, ມະຕິ​ຄຳ​ສັ່ງ, ຂໍ້​ຕົກລົງ, ​ແຈ້ງ​ການ ຂອງ​ກະຊວງ​, ​ຂອງແຂວງ ​ແລະ ຂອງພະ​ແນ​ກ, ​ເພື່ອ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຄະນະ​ພະ​ແນ​ກຮັບຮອງ.
  2. ສ້າງ​ແຜນການ, ​ແຜນ​ງານ, ​ໂຄງການ, ​ແຜນ​ເງິນ ​ແລະ ​ແຜນ​ວຽກ​ທາງ​ດ້ານ ວຽກ​ງາ​ນເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ​ແລະ ວຽກ​ງານ​ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ ພ້ອມ​ທັງ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ​ແລະສ້າງ​ແຜນ, ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ປະຈຳ​ອາທິດ, ປະຈຳ​ເດືອນ, ປະຈຳ 3 ​ເດືອນ, 6 ​ເດືອນ ​ແລະ ປະຈຳ​ປີ.
  3. ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​​ໂລ​ຊີ, ເກັບ​ກຳ, ບັນທຶກ, ຢັ້ງຢືນ​ຜົນງານ ​ແລະ ຫົວຄິດ​ປະດິດ​ສ້າງ​ຂອງ​ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາ​ວິ​ໄຈ​ ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ເພື່ອ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຂັ້ນ​ເທິງ​ປະກາດ​ກຽດ​ຕິ​ຄຸນ ​ແລະ ​ໃຫ້​ບຳ​ເນັດ​ລາງວັນ​ຕາມ​ຄວາມ​ເໝາະ​ສົມ.
  4. ສ້າງ ​ແລະ ຍົກ​ລະດັບ​ວິຊາ​ການ​ ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ​ໃຫ້​ບັນດາ​ໜ່ວຍ​ງານ​ຢູ່​ຂັ້ນ​ແຂວງ ​ແລະ ຂັ້ນເມືອງ​ລວມທັງ​ໂຄສະນາ​​ເຜີຍ​ແຜ່, ສ້າງ​ຈິດ​ສຳນຶກ, ຊຸກຍູ້​ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ສັງຄົມ ສາມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ຜົນສຳ​ເລັດ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ, ຂໍ້​ມູນ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ ​ແລະ ຫ້ອງ​ສະໝຸດ​ວິທະຍາສາດ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ.
  5. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບ ກັບບັນດາພະແນກການ ແລະ ເມືອງເພື່ອຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງ​ເສີມ, ພັດທະນາ, ຕິດຕາມ​ກວດກາ ​ແລະ ລາຍ​ງານ​ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ, ຂໍ້​ມູນ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ ​ແລະ ຫ້ອງ​ສະໝຸດ​ວິທະຍາສາດ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ແຂວງ ​ໃຫ້ການ​ນຳ​ພະ​ແນ​ກຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
  6. ສ້າງ​ລະບົບ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ ​ເພື່ອ​ແລກປ່ຽນ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ, ພິຈາລະນາ ​ແລະ ຮັບຮອງ​ ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກນິກວິຊາ​ການ ກ່ຽວ​ກັບ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າ​ວສານ, ຂໍ້​ມູນ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ ​ແລະ ຫ້ອງ​ສະໝຸດ​ວິທະຍາສາດ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ.
  7. ໃຫ້​ຄຳ​ ແນ​ະນຳ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ​ ແກ່​ການຈັດຕັ້ງ ​ແລະ ບຸກຄົນ​ໃນ​ສັງຄົມ ​ໃນ​ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ນະ​ໂຍບາຍ, ​ແຜນ​ຍຸດທະສາດ, ລະບຽບ​ກົດໝາຍ, ​ແຜນການ, ​ແຜນ​ງານ, ໂຄງການ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ຂອງ​ຕົນ ​ແລະ ສ້າງ​ຈິດ​ສຳນຶກ ລວມທັງ​ສ້າງ​ຂະ​ບວນການ ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ, ຂໍ້​ມູນ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ ​ແລະ ຫ້ອງ​ສະໝຸດ​ວິທະຍາສາດ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ.
  8. ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ທັງ​ສູນ​ກາງ ​ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ໃນ​ການຄຸ້ມຄອງ, ການ​ກຳນົດ​ຫົວ​ຂໍ້​ການຄົ້ນຄ້ວາ ​ແລະ ພັດທະນາ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ, ຂໍ້​ມູນ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ ​ແລະ ຫ້ອງ​ສະໝຸດ​ ​ເພຶ່ອສຶກສາ, ພິຈາລະນາ ​ແລະ ນຳ​ສະ​ເໜີ ພະແນກແກ້​ໄຂ​ຄຳ​ສະ​ເໜີ, ຄຳ​ຮ້ອງທຸກ, ອອກ ຫຼື ຖອນ​ໜັງສື​ອານຸຍາດ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວວຽກ​ງານ ​ເຕັກ​ໂນ​​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້ມູນ​ຂ່າວສານ ຂອງ​ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ ​ເຕັກ​ໂນ​​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ, ຂໍ້​ມູນ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ ​ແລະ ຫ້ອງ​ສະໝຸດ​ວິທະຍາສາດ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ.
  9. ເກັບ​ກຳ, ວິ​ໄຈ​ຂໍ້​ມູນ​ດ້ານຕ່າງໆ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ເປັນ​ສະຖິຕິ​ຂໍ້​ມູນ​ດ້ານ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ຮັບ​ໃຊ້​ແກ່​ການ​ກຳນົດ​ທິດ​ທາງ ​ແລະ ວາງ​ແຜນ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ວຽກ​ງານ​ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ, ຈັດຕັ້ງ, ຄຸ້ມ​ຄອງ, ບໍລິການ ​ແລະ ບູລະນະ​ຮັກສາ​ລະບົບ​ຂໍ້​ມູນ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກດ້ານ​ວິທະຍາສາດ​ເຕັກນິກ.
  10. ສະ​ເໜີ​ປັບປຸງ​ໂຄງ​ປະກອບ​ການຈັດຕັ້ງຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ໃຫ້​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ການ ​ຂະຫຍາຍຕົວ​ຂອງ​ວຽກງານ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະໃຫ້ທາງພະແນກຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ.
  11. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະ, ເຈລະຈາ, ປະສານງານ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕາມການ​ມອບໝາຍ ​ແລະ ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ.

ມາດຕາ4: ຂອບເຂດສິດ

  1. ຈັດຕັ້ງຜັນ​ຂະ​ຫຍາ​ຍ​ແນວທາງ, ແຜນ​ນະ​ໂຍບາຍ​, ແຜນການ, ແຜນ​ງານ, ກວດກາ, ຕີ​ລາຄາ ແລະ ນໍາ​ສະ​ເໜີ​ຄະນະພະແນກ ກ່າວ​ເຕືອນ, ໂຈະ ຫຼື ຍຸບ​ເລີກ​ບັນດາ​ກິດຈະການ ທີ່​ສົ່ງ​ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ອັນ​ບໍ່​ດີ​ຕໍ່​ສັງຄົມທີ່ຕິດ​ພັນ​ກັບວຽກ​ງານເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ, ຂໍ້​ມູນ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ, ລະບົບ​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດ ແລະ ຫ້ອງ​ສະ​ໝຸດ ວິທະຍາສາດ​ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ.
  2. ສະ​ເໜີ​ພະ​ແນ​ກ, ​ແຂວງ, ກະຊວງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ປະຕິບັດ​ບັນດາ​ມາດ​ຕະການ​ຕ່າງໆ ຕໍ່​ຜູ້​ກະທໍ​າຜິດ-ກົດໝາຍ, ດໍາລັດ, ຂໍ້​ກໍານົດ ແລະ ລະບຽບ​ການ​ຕ່າງໆ ທີ່​ພົວພັນ​ເຖິງ​ວຽກ​ງານ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ, ຂໍ້​ມູນ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ​ ແລະ ຫ້ອງ​ສະ​ໝຸດວິທະຍາສາດ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ.
  3. ສະ​ເໜີພະ​ແນ​ກ, ​ແຂວງ, ​ກະຊວງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ສັ່ງ​ຢຸດ​ການ​ນໍາ​ເຂົ້າ ຜະລິດ​ຕະພັນ​ສິນຄ້າ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານບໍ່​ໄດ້​ມາ​ດຕະຖານ​ທີ່​ກໍານົດ​ໄວ້ຫຼື ມີ​ການລະ​ເມີດ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນຍາ. ເຂົ້າຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ ປະ​ກອບ​ຄໍາ​ເຫັນ ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ ກ່ຽວກັບ​ບັນຫາ​ທີ່​ພົວພັນ ​ເຖິງວຽກ​ງານ​ຄົ້ນຄ້ວາ, ພັດທະນາ ​ແລະ ບໍລິການເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ, ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ, ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ, ລະບົບ​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດ ​ແລະ ນະ​ວັດຕະ​ກໍາ​​ໃໝ່, ໃຫ້ການ​ບໍລິການ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ​ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ, ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ, ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ, ລະບົບ​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດ ​ໃຫ້​ແກ່​ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງຕາມ​ການ​ຕົກລົງ​ເຫັນ​ດີ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ.
  4. ພົວພັນ​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ຕ່າງໆ ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​​ແຂວງ, ຂະ​ແໜງ​ການ, ເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນ​ຕ່າງໆ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ ໃນ​ການ​ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ, ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ​ເຜີຍ​ແຜ່​ວຽກ​ງານ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ຂໍ້​ມູນ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ ​ແລະ ຫ້ອງ​ສະ​ໝຸດ. ສະ​ເໜີ​ພະແນກໃຫ້​ບໍາ​ເນັດ ລາງວັນ​ແກ່​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຫົວຄິດ​ປະດິດ​ສ້າງ, ນັກ​ຄົ້ນຄ້ວາ​ຊອບ​ແວ, ຮາດ​ແວ​, ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ, ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ ​ແລະ ລະບົບ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ທີ່​ດີ​ເດັ່ນ.
  5. ຄຸ້ມ​ຄອງ​ນໍາ​ໃຊ້​ພາຫະນະວັດຖຸ, ອຸປະກອນ ທີ່​ເປັນ​ຊັບ​ສົມບັດ​ລວມພາຍ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ ຕາມ​ນະ​ໂຍບາຍ, ລະບຽບ​ການຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ນໍາ​ໃຊ້​ງົບປະມານ ຕາມ​ແຜນການ​ທີ່​ໄດ້​ອະນຸມັດ​ຈາກ​ພະ​ແນ​ກ.
  6. ພົວພັນ​ຮ່ວມ​ມື, ພົບ​ປະ​ເຈລະຈາ ກັບ​ອົງການ​ຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງ​ພາຍ​ໃນ. ​ເພຶ່ອປະ​ຕິ​ບັດ​​ຂອບ​ເຂດ​ສິດ​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ.

ໝວດທີ III
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານປະກອບມີ 10 ໜ້າວຽກຄື:

  1. ວຽກ​ງານ​ສັງ​ລວມ.
  2. ວຽກ​ງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໄອ​ທີ.
  3. ວຽກ​ງານ​ສົ່ງ​ເສີມ ​ແລະ ພັດທະນາ.
  4. ວຽກ​ງານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ.
  5. ວຽກ​ງານສູນ​ບໍລິການ​ຫ້ອງ​ສະ​ໝຸດ.
  6. ວຽກ​ງານ​ຄົ້ນຄ້ວາ ​ແລະ ພັດທະນາ​ຊອບ​ແວ.
  7. ວຽກ​ງານ​ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ ​ແລະ ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ.
  8. ວຽກ​ງານ​ເຄືອ​ຂ່າຍ.
  9. ວຽກ​ງານ​ລະບົບ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ.
  10. ວຽກ​ງານສູນ​ບໍລິການ ​ແລະ ຖ່າຍ​ທອດ.

ມາດຕາ5: ວຽກງານສັງລວມ

  1. ຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການຂອງຂະແໜງ ໃຫ້ເປັນໜ້າວຽກລະອຽດຂອງໜ່ວຍງານ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
  2. ບໍລິຫານ​ການ​ຈໍລະ​ຈອນ​ເອກະສານ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ ​ແລະ ພາຍ​ນອກ.
  3. ສ້າງ​ແຜນ, ສະຫຼຸບ, ລາຍ​ງານ​ປະ​ຈໍາ​ເດືອນ​, 03 ​ເດືອນ, 06 ​ເດືອນ ​ແລະ ປະ​ຈໍາປີ.
  4. ຂຶ້ນ​ແຜນ​ງົບປະມານ ​ແລະ ສະຫຼຸບລາຍ​ຮັບ-ລາຍ​ຈ່າຍ.

ມາດຕາ6: ວຽກ​ງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໄອ​ທີ

 1. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງ​ຮ່າງ, ປັບປຸງ ແລະ ນໍາ​ສະ​ເໜີ​ຂັ້ນ​ເທິງ ອອກ​ບັນດາ​ນິຕິ​ກໍາ ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ, ຂໍ້​ມູນ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ.
 2. ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ ໃນ​ການ​​ໃນ​ການຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງ​ເສີມ ​ແລະ ພັດທະນາ​ດ້ານ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ.
 3. ຄົ້ນຄວ້າ​ວິ​ໄຈບັນດາ​ລະບຽບ​ກົດໝາຍ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ໃນ​ ການຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງ​ເສີມ​ ແລະ ພັດທະນາ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ.
 4. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄ້ວາ, ຮັບ, ພິຈາລະ​ນາ ແລະ ນໍາ​ສະ​ເໜີ​ຂັ້ນ​ເທິງ ແກ້​ໄຂ​ຄໍ​າສະ​ເໜີ, ຄໍາ​ຮ້ອງທຸກ, ອອກ ຫຼື ຖອນ​ໜັງສື​ອະນຸຍາດ ຂອງ​ການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄົນ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ວຽກ​ງານ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ.
 5. ສ້າງ​ລະບົບ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ ເພື່ອ​ແລກປ່ຽນ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ.
 6. ເກັບ​ກໍາ​ສະຖິຕິ, ສັງ​ລວມການ​ນໍາ​ໃຊ້, ການ​ພັດທະນາ, ການ​ບໍລິການ ແລະ ວຽກ​ງານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ​ເພື່ອ​ພັດທະນາ​ເປັນ​ຕົວ​ຊີ້​ວັດ ຂອງ​ການ​ຂະຫຍາຍຕົວ.

ມາດຕາ7: ວຽກ​ງານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ.

  1. ສັງ​ລວມ, ເລືອກ​ເຟັ້ນຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານວຽກ​ງານ​ວິ​ທະຍາ​ສາດເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ສາກົນເພື່ອ​ສ້າງ​ເປັນ​ຂໍ້​ມູນ ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ ແລະ ສາມາດ​ບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້​ແກ່​ສັງຄົມ​ຢ່າງ

ກ້ວາງຂວາງຜ່ານ​ລະບົບ​ອອນ​ລາຍ.

  1. ໂຄສະ​ນາ​ເຜີຍ​ແຜ່​ ການ​ເຄື່ອນ​​ໄຫວວຽກ​ງານ​ຂອງ​ຄະນະ​ພະ​ແນ​ກ ​ແລະ ຜົນງານ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກວິທະຍາສາດ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ.
  2. ເກັບກຳຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕ່າງໆ (ທັງ​ເປັນ​ແບບ​ຮູບ​ພາບ ແລະ ແບບ​ວີ​ດີ​ໂອ) ເພື່ອ​ເຜີຍ​ແຜ່​ພາຍ​ໃນ, ທາງ​ເວ​ບ​ໄຊ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ ແລະ ທາງ​ສື່​ມວນ​ຊົນ​ຕ່າງໆ ພ້ອມ​ທັງ​ເກັບ​ຮັກສາ​ໄວ້​ເປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ.
  3. ສັງ​ລວມ, ປຸງ​ແຕ່ງ​ຂ່າວສານ​ວິທະຍາສາດ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ທີ່​ມີ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ ເພື່ອຕອບສະໜອງ​ໃຫ້​ແກ່​ສັງຄົມ.
  4. ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເວ​ບ​ໄຊ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ, ອັບ​ເດດ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວວຽກ​ງານ​ຕ່າງໆ​.
  5. ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ ພັດທະນາ​ຫຼັກສູດ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັ​ກໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ.
  6. ໂຄສະນາ​ເຜີຍ​ແຜ່ ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ນໍ​າ​ໃຊ້​ການບໍລິການ​ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ດ້ານ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ.

ມາດຕາ8: ວຽກງານສູນບໍລິການຫ້ອງສະໝຸດ

 1. ຮວບ​ຮວມເອົາ​ບັນດາ​ປື້​ມ ແລະ ເອກະສານ​ຕ່າງໆ ທີ່​ກ່ຽວກັບ​ການຄົ້ນຄວ້າ​ວິ​ໄຈ ທາງ​ດ້ານ​ວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ຢູ່​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ​ເຂົ້າຫ້ອງ​ສະໝຸດ​ເພື່ອ​ບໍລິການ.
 2. ນໍາ​ໃຊ້​ຊອບ​ແວ​ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ ​ເພື່ອ​ຄຸ້ມຄອງ ​ແລະ ບໍລິການ​ຫ້ອງ​ສະໝຸດ​ໃຫ້​ແກ່​ນັກຄົ້ນຄ້ວາ, ນັກ​ສຶກສາ, ພະນັກງານ, ບັນດາ​ຜູ້​ຊ່ຽວຊ່ານ ​ແລະ ປັນຍາ​ຊົນ​ທົ່ວ​ໄປ ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ສະດວກ ​ແລະ ວ່ອງ​ໄວ.
 3. ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ຈັດ​ຫາ​ປື້​ມ​ໃໝ່ໆ ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ທະຍາ​ສາດ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ເພື່ອ​ຕອບ​ສະໜອງ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ສັງຄົມ ​ໃນ​ຍຸກ​ປັດຈຸບັນ.
 4. ສ້າງ​ລະບົບ​ການ​ບໍລິການ​ຂໍ້​ມູນ​ແກ່​ສັງຄົມ ດ້ວຍ​ຫຼາຍຮູບ​ການ​ເຊັ່ນ: ການ​ອ່ານ, ການ​ໃຫ້​ຢືມ​ປື້​ມ ​ແລະ ພັດທະນາ​ຫ້ອງ​ສະໝຸດ​ໃຫ້ການ​ເປັນ​ການ​ບໍລິການ ດ້ວຍ​ລະບົບ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ (E-Library & Digital Library).

ມາດຕາ9: ວຽກງານສູນບໍລິການແລະ ຖ່າຍທອດ

 1. ສົ່ງ​ເສີມ, ຖ່າຍ​ທອດ ​ແລະ ​ໃຫ້​ຄໍາ​ປຶກສາ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ຄອມ​ພີວ​ເຕີ, ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ, ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ ​ແລະ ລະບົບ​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດ.
 2. ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ພັດທະ​ນາຫຼັກສູດ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ, ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ, ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣ ນິກ ​ແລະ ລະ​ບົບອັດຕະ​ໂນ​ມັດໃຫ້​ແກ່​ສັງຄົມ ລວມທັງ​ການ​ຮຽນ​ຜ່ານ​ລະບົບ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ​ ແລະ ອິນ​ເຕີ​ເນັດ.
 3. ສ້າງ, ພັດທະນາ​ບຸກຄະລາ​ກອນດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ, ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ, ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ ​ແລະ ລະ​ບົບອັດຕະ​ໂນ​ມັດ ​ເພື່ອ​ຍົກ​ລະດັບ​ວິຊາ​ການ ​ແລະ ອາຈານ​ສອນ​ໃຫ້​ແກ່​ສັງຄົມ.
 4. ຈັດ​ຝືກອົບຮົມ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ, ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ, ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ ​ແລະ ລະ​ບົບ​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດ ​ໃຫ້​ພາກ​ສ່ວນ​ຕ່າງໆ ນັບ​ແຕ່​ລະດັບ​ການ​ນໍາ, ວິສະວະກອນ ​ແລະ ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​ທົ່ວ​ໄປ.
 5. ຈັດການ​ສອບ​ເສັງຢັ້ງຢືນ ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ ກ່ຽວ​ກັບ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ, ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ, ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ ​ແລະ ລະ​ບົບອັດຕະ​ໂນ​ມັດ.
 6. ໂຄສະນ​າ​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້ ສູນ​ບໍລິການ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ຊຸມ​ຊົນ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ, ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ, ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ ​ແລະ ລະ​ບົບອັດຕະ​ໂນ​ມັດ ກ້າວ​ໄປ​ສູ່​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິ​ພາບ.
 7. ຈັດຕັ້ງວາງ​ແຜນການ ວຽກ​ງານ​​ໂຄສະນາ ​ໃນ​ການຖ່າຍ​ທອດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ໃໝ່ໆ ຜ່ານ​ທາງ​ລະບົບ​ສື່ສານ​ມວນ​ຊົນ​ຕ່າງໆ ​ເຊັ່ນ: ​ເວ​ບ​ໄຊ, ທາງ​ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ ​ແລະ ສື່​ສິ່ງ​ພີ​ມຕ່າງໆ ​ເພື່ອ​​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ, ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ, ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ ​ແລະ ລະ​ບົບ​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດ.

ມາດຕາ10: ວຽກ​ງານ​ສົ່ງ​ເສີມ ​ແລະ ພັດທະນາ

 1. ຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການຂອງຂະແໜງ ໃຫ້ເປັນໜ້າວຽກລະອຽດ ຂອງໜ່ວຍ​ ງານ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
 2. ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ບັນດາ​ນະ​ໂຍບາຍ, ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ​ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ໃຊ້​ໜ້າ​ທີ່​ວຽກ​ງານ, ຊຸກຍູ້ ​ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ສະຕິ​ປັນຍາ-ຫົວຄິດ​ປະດິດ​ສ້າງ ຂອງ​ນັກຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ, ປັນຍາ​ຊົນ ​ແລະ ບຸກຄົນ​ທົ່ວ​ສັງຄົມ ​ເຂົ້າຮ່ວມ​ການຄົ້ນຄ້ວາ ​ແລະ ພັດທະນາ​ເຕັກ​ໂນ​​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ.
 3. ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ມີ​ການຈັດຕັ້ງ​ເຮັດ​ການຄົ້ນຄວ້າ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ ຢູ່​ຂະ​ແໜງ​ການ, ມະຫາ ວິທະຍາ​ໄລ ​ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ຕ່າງໆ ​ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ການຜະລິດ, ທຸລະ​ກິດ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ.
 4. ສົ່ງ​ເສີມ, ນໍາ​ໃຊ້ ​ແລະ ໝູນ​ໃຊ້​ຜົນສໍາ​ເລັດ​ຂອງ​ການຄົ້ນຄວ້າ, ການ​ປະດິດ​ສ້າງ​ຊອບ​ແວ​, ຮາດ​ແວ ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ ​ແລະ ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ ພ້ອມ​ທັງ​ຕິດຕາມ​ກວດກາ, ຕີ​ລາຄາ ​ແລະ ປ​ະ​ເມີນ​ຜົນ.
 5. ຍົກ​ລະດັບ​ຄວາມ​ຮູ້​ວິຊາ​ການ​ດ້ານ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານໃຫ້​ແກ່​ພະນັກງານ​ພາຍ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ ​ແລະ ຂັ້ນທ້ອງ​ຖິ່ນ.
 6. ເປັນ​ໃຈກາງ​ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ ​ບັນດາ​ຂະ​ແໜງ​ການ, ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ ​ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ຕ່າງໆ ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ມີ​ການຈັດຕັ້ງ ​ເຮັດ​ການຄົ້ນຄວ້າ, ການ​ບໍລິການ ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າ​ວສານ.
 7. ພົວພັນ​ຮ່ວມ​ມື, ພົບ​ປະ​ເຈລະຈາ ​ແລະ ປະສານ​ງານ​ກັບ​ອົງການ​ຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ​ ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ.

ມາດຕາ11: ວຽກງານຄົ້ນຄ້ວາແລະ ພັດທະນາຊອບແວ

  1. ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ພັດທະນາ ລະບົບ​ປະຕິບັດ​ການ ​ແລະ ​ໂປຣ​ແກຣມ ລວມທັງ​ລະບົບ​ລະຫັດ​ເປີດ-ປິດ ​ເພື່ອ​ຂະຫຍາຍ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຂົ້າທຸກຂະ​ແໜງ​ການ.
  2. ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ພັດທະນາ​ພາສາ​ລາວ ​ໃນ​ລະບົບ​ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ ​ແລະ ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ.
  3. ສ້າງ, ພັດທະນາ, ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ບໍລິການ ​ໂປຣ​ແກຣມລະບົບ​ບໍລິຫານ ຂອງ​ພາກສ່ວນ​ລັດ ​ແລະ ຫົວໜ່ວຍ​ທຸລະ​ກິດ.
  4. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຊອບ​ແວ​ຕ່າງໆ ​ເພື່ອ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ, ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ, ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ ​ແລະ ລະບົບ​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດ.
  5. ຄົ້ນຄວ້າ, ອອກ​ແບບ, ພັດທະນາ, ເກັບ​ຮັກສາ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ ແລະ ບໍລິການ​ສ້າງ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນດ້ວຍ​ເອ​ເລັກໂຕຣນິກ.
  6. ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາ​ເວ​ບ​ໄຊ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ ​ແລະ ພາກສ່ວນ​ຕ່າງ​ໆ.
  7. ສ້າງ, ພັດທະນາ ​ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ສູນ​ບໍລິການ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ຊຸມ​ຊົນ​ ດ້ວຍ​ເອ​ເລັ​ກ​ໂຕຣນິກ.
  8. ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ພັດທະນາ​ລະບົບ​ພາບ​ເໜັງ​ຕີງ, ພາບ 3 ມິ​ຕິ, ລະບົບ​ແສງ, ສີ ​ແລະ ສຽງ.
  9. ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ສ້າງ​ໂຄງການ​ທົດ​ລອງ ​ແລະ ​ໂຄງການ​ຕົວ​ແບບ ​ເພື່ອ​ສ້າງ ​ແລະ ນໍາ​ໃຊ້​ໂປຣ​ແກຣມ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເຝົ້າລະ​ວັງ​ໄພພິບັດ​ທາງ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ, ລະບົບ​ປ້ອງ​ກັນ​ພະຍາດ​ລະບາດ ​ແລະ ອື່ນໆ.
  10. ຮັບ​ຮອງ ແລະ ຢັ້ງຢືນ​ຄຸນນ​ະພາບ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກນິກຂອງ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ຊອບ​ແວ ​ທີ່​ໄດ້​ຜ່ານ​ການ​ທົດ​ສອບ.

 ມາດຕາ12: ວຽກງານຄອມພີເຕີແລະເອເລັກໂຕຣນິກ

 1. ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ​ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ ການ​ຜະລິດ ​ແລະ ປະກອບ​ອຸປະກອນ ​ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ ​ແລະ ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ.
 2. ຄົ້ນຄວ້າ,ພັດທະນາ​ ແລະ ບໍລິການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ ​ແລ​ະ ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ.
 3. ເລືອກ​ເຟັ້ນ, ກວດ​ສອບ, ຢັ້ງຢືນ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກການ​ນໍາ​ເຂົ້າ ອຸປະກອນ​ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ ​ແລະ ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ ​ເພື່ອ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາ​ຍການ​ຫັນ​ເປັນ​ອຸດສາຫະກໍາ ​ແລະ ທັນ​ສະ​ໄໝ.
 4. ສ້າງ​ໂຄງການ​ທົດ​ລອງ, ​ໂຄງການ​ຕົວ​ແບບ ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ຊຸກ​ຍູ້​ ອຸດສາຫະກໍາ​ ການ​ຜະລິດ, ອຸ​ປະກອນ​ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ ​ແລະ ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ ທີ່​ເປັນ​ມິດ​ກັບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ພະລັງງານ​ເພື່ອ​ມາ​ຮັບ​ໃຊ້ ການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

ມາດຕາ13: ວຽກງານເຄືອຂ່າຍ

 1. ຄົ້ນຄວ້າ, ອອກ​ແບບ, ພັດທະນາ ​ແລະ ຕິດຕັ້ງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ ໃນ​ທຸກ​ລະບົບ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່.
 2. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ພັດທະນາ ​ແລະ ບໍລິການ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໃນ​ລະບົບ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ.
 3. ສ້າງ, ພັດທະນາ ​ແລະ ບໍລິການ​ຕິດຕັ້ງອີ​ເມ​ວ ​ໃຫ້​ພາກສ່ວນ​ຕ່າງໆ.
 4. ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ພັດທະນາ ລະບົບ​ເຕັ​ກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ແບບ​ບໍ່ມີ​ສາຍ.
 5. ສ້າງ, ພັດທະນາ ​ແລະ ຂະຫຍາຍ​ຕາໜ່າງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ທາງ​ດ້ານ ວິ​ທະຍາ​ສາດ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ.
 6. ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ສ້າງ​ໂຄງການ​ທົດ​ລອງ ​ແລະ ​ໂຄງການ​ຕົວ​ແບບ ​ເພື່ອ​ນໍາ​ໃຊ້​ລະບົບ ​ເຄືອ​ຂ່າຍ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເຝົ້າລະ​ວັງ​ໄພພິບັດ​ທາງ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ, ລະບົບ​ປ້ອງ​ກັນ​ພະຍາດ​ລະບາດ ​ແລະ ອື່ນໆ.

ມາດຕາ14: ວຽກງານລະບົບອັດຕະໂນມັດ

 1. ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ​ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ ການ​ຜະລິດ​ລະບົບ​ສະໝອງ​ກົນ​ຝັງ​ຕົວ.
 2. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາ ລະບົບ​ກົນ​ໄກ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກຫຸ່ນ​ຍົນ.
 3. ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ພັດທະນາ ລະບົບ​ໂປຣ​ແກຣມການ​ຄວບ​ຄຸມ​ແບບ​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດ.
 4. ຄົ້ນຄວ້າ, ທົດ​ລອງ, ​ເລືອກ​ເຟັ້ນ, ກວດ​ສອບ ​ແລະ ຮັບ​ຮອງ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກ ຄຸນະພາບ ຂອງ​ລະບົບ​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດ ​ເພື່ອ​ເສີມ​ຂະຫຍາຍ​ການ​ຫັນ​ເປັນ ອຸດສາຫະກໍາ ​ແລະ ທັນ​ສະ​ໄໝ.
 5. ຄົ້ນຄວ້າ​ຊອກ​ຫາລະບົບ​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດ​ ແລະ ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກຂັ້ນສູງ​​ໃໝ່ໆອອກ​ມາ​ຮັບ​​ໃຊ້​ການ​ພັດທະນ​າ​ເສ​ດຖະກິດ​-ສັງຄົມ​ ເຊັ່ນ: ດ້ານ​ກະສິກໍາ, ອຸດສາຫະກໍາ, ຄົມມະນາຄົມ, ການ​ຄ້າ ​ແລະ ອື່ນໆ.
 6. ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ສ້າງ​ໂຄງການ​ທົດ​ລອງ ​ແລະ ​ໂຄງການ​ຕົວ​ແບບ ​ເພື່ອ​ນໍາ​ໃຊ້​ລະບົບ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ແບບ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ເຂົ້າ​ໃນ​ລະບົບ​ເຕືອນໄພພິບັດ​ທາງ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ, ລະບົບ​ປ້ອງ​ກັນພະຍາດ​ລະບາດ ​ແລະ ອື່ນໆ.

ໝວດທີ IV
ວ່າ​ດ້ວຍ​ໂຄງ​ປະກອບ​ການຈັດ​ຕັ້ງ

ມາດຕາ15: ​ໂຄງປະກອບແລະ ບຸກຄະລາກອນ
ຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານປະກອບມີຫົວໜ້າຂະແໜງ 01 ທ່ານເຊິ່ງເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາພະແນໃນຂອບ​​ເຂດສິດ, ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະນໍາພະແນກ.
ຫົວໜ້າຂະແໜງມີສິດສະເໜີຄະນະນໍາພະແນກເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງຮອງຂະແໜງຂອງຕົນ ເພື່ອເປັນຜູ້ຊ່ວຍວຽກຕາມຂອບເຂດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານພາຍໃນຂະແໜງ, ໃນເວລາທີ່ຫົວໜ້າຂະແໜງບໍ່ຢູ່ຕ້ອງມອບວຽກງານໃຫ້ຜູ້ຮອງເປັນຜູ້ປະຈໍາການແທນ.
ຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານປະກອບມີພະນັກງານວິຊາການຈໍານວນໜຶ່ງເຊິ່ງໄດ້ ຮັບການບັນຈຸເຂົ້າໃນແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງງານບົນພື້ນຖານຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານ.

ໝວດທີ V
ແບບ​​ແຜນ​ ​ແລະ ວິທີເຮັດວຽກ

ຂະ​ແໜງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ ແລະ ດຳ​ເນີນ​ງານ​ຕາມ​ຫຼັກການ​ລວມສູນ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ, ຕົກລົງ​ເປັນ​ໝູ່​ຄະນະ ​ແລະ ປະຕິບັດ​ລະບອບ​ຫົວໜ້າ​ດຽວ, ​ເສີມ​ຂະຫຍາຍ​ຫົວຄິດ​ປະດິດສ້າງຂອງ​ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ​ເພື່ອ​ປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ພັດທະນາຂະ​ແໜງຂອງ​ຕົນ, ມີ​ການ​ແບ່ງ​ງານ, ​ແບ່ງ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ໃນ​ໝູ່​ຄະນະພ້ອມ​ທັງ​ມອບ​ໝາຍ ສິດ​ໃນ​ການ​ຕັດສິນ ​ແລະ ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ຕົນ.

ມາດຕາ16: ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

 1. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ,ແກ້ໄກວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມແລະມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
 2. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ​ແລະ ສ່ອງ​ແສງ​ປະຈຳ​ອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, 3ເດືອນ, 6ເດືອນ ຫຼື ປະຈຳປີ ​ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຄະນະ​ນຳພະແນກ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
 3. ປະສານທົບຢ່າງແໜ້ນ​ແຟ້ນ ກັບບັນດາ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ພາຍ​ໃນ​ພະ​ແນ​ກ ​ແລະ ຫ້ອງ​ການ ຫຼື ໜ່ວຍ​ງານ ຢູ່​ຂັ້ນ​ເມືອງ ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ດີ.
 4. ເຮັດວຽກງານມີການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ, ສະຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ​ແລະ ຕີລາຄາຜົນໄດ້-ຜົນເສຍ ພ້ອມທັງປະຕິບັດລະບອບລາຍງານ ຂໍ​ຄຳ​ເຫັນ​ຄະນະ​ນຳ​ພະ​ແນ​ກ.
 5. ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ອງ​ຖື​ເອົາ​ການ​ຫັນ​ລົງ​ສູ່​ຮາກ​ຖານຕິດ​ພັນ​ກັບວຽກ​ງານ​ຕົວ​ຈິງ ​ເພື່ອ ປັບປຸງ​ວຽກ​ງານເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ໃຫ້​ເຂັ້ມ​ແຂງ ​ແລະ ປອດ​ໃສ.

ໝວດທີ VI
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ17: ການຜັນຂະຫຍາ
ມອບ​ໃຫ້​ຂ​ະ​​ແໜງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີແລະຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ​ການເຄື່ອນໄຫວທາງ ວິຊາສະເພາະຂອງຕົນ.
ມາດຕາ18: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໃຫ້ຫ້ອງການ, ບັນດາ​ຂະ​ແໜງ​ການ, ໜ່ວຍ​ງານ, ສູນ ​ແລະ ຫ້ອງການ​ ວິທະຍາສາດ ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂັ້ນ​ເມືອງ​ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ ຈົ່ງ​ຮັບ​ຮູ້ ​ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສະບັບ​ນີ້ ຕາມໜ້າວຽກຂອງຕົນ​ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ມາດຕາ19: ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້​ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ໝາຍ​ເຫດ ​: ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສະບັບ​ນີ້​ ແມ່ນ​ໃຊ້​ເປັນ​ທິດ​ຊີ້​ນຳ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ສຳລັບ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ບັນດາ​ໜ້າ​ວຽກ​ຕ່າງໆ​ອັນ​ລະອຽດ​ຈະ​ມີ​ບັນດາ​ນິຕິ​ກຳ, ຄູ່​ມື​ຂອງ​ໜ້າ​ວຽກ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໄປ​ໃນ​ໄລຍະ​ໜຶ່ງ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ການ​ປັບປຸງ ​ແລະ ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ເມື່ອ​ເຫັນ​ວ່າ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ແທດ​ເໜາະກັບ​ສະພາບ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ​ວຽກ​ງານ.

 

 

 

 

 

 

Wednesday, 24.05.2017 1:52 PM

 

 

   

Copyright (C) - ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫຼວງພະບາງ Department of Science and Technology Luangprabang Province - All Rights Reserved.

website: www.st-lpb.gov.la Tel: 071253546