ກອງປະຊຸມພົບປະລະຫວ່າງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫຼວງພະບາງ (ຂະແໜງວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ) ແລະ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ຈາກລາດຊະອານາຈັກໄທ

ຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 14 / 8 / 2017 ເວລາ 15:00 ໂມງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມພົບປະລະຫວ່າງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫຼວງພະບາງ (ຂະແໜງວິທະ ຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ) ແລະ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ຈາກລາດຊະອານາຈັກໄທ. ຕາງໜ້າຝ່າຍ ລາວມີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ) ທ່ານ ເງິນ ແດງຄໍາອຸ່ນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ 3 ທ່ານ ແລະ ຕາງໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີ ທ່ານ ສິງຄໍາ ພົມມະລັດ ຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ພ້ອມດ້ວຍ ຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ວິຊາການພະແນກເຂົ້າຮ່ວມ ຕາງໜ້າຝ່າຍລາດຊະອານາຈັກໄທ ມີ ທ່ານ ປອ ເຈເນັດ ເຈນນິເຟີ ເຫຼືອງສະອາດ ນັກວິໄຈອາວຸໂສ ຫົວໜ້າຫ້ອງປະຕິບັດການປະຕິສໍາພັນຂອງຈຸລິນຊີ ແລະ ນິເວດວິທະຍາ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ 3 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງໃນການພົບປະແມ່ນເພື່ອສຶກສາຄົ້ນຄວ້າລົງສໍາຫຼວດເກັບຕົວຢ່າງເຊື້ອຣາແມງໄມ້ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ເພື່ອນໍາ ມາແຍກເອົາເຊື້ອບໍລິສຸດ, ເກັບຮັກສາໃນຫ້ອງທົດລອງ, ຄົ້ນຄວ້າ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາເຊື້ອຣາແມງໄມ້ ເຂົ້າໃນການຜະ ລິດຢາປາບສັດຕູພືດໃນອະນາຄົດ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 14-18 ສິງຫາ 2017.

ຮູບພາບຜົນການລົງສໍາຫຼວດ

Friday, 18.08.2017 2:03 PM

 

 
     

Copyright (C) - ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫຼວງພະບາງ Department of Science and Technology Luangprabang Province - All Rights Reserved.

website: www.st-lpb.gov.la Tel: 071253546